Програмен продукт I-lib за представяне на библиотечни каталози и документални бази данни в ИНТЕРНЕТ/ИНТРАНЕТ

Настоящата версия на популярния библиотечен софтуер I-Lib е изцяло нова разработка на ПРИМА СОФТ и СОФТЛИБ върху платформата Apache/PHP/SQL. Реализирана е МОБИЛНА ВЕРСИЯ на Каталога и услугите Моята библиотека.
Възможности на каталога:
Съвременни методи за търсене на информация по всяко поле от библиографското описание
- Базово търсене (Advanced Search) - възможност за запитване с използване на логически оператори И, ИЛИ и НЕ, търсене по точна дума(и) или начална част от дума(и) от едно, всички, или няколко различни полета
- Търсене през речник (Browse Search) - чрез прелистване на речник с термини за търсене (подредени азбучно), започвайки от началото или от зададена позиция на речника
- Търсене с доуточняване (Iterative Search) - предоставя възможност за итеративно търсене с постъпково добавяне на нови критерии за получаване на максимално точна извадка
- Контекстно търсене (Context Search) - предоставя възможност за директно търсене от екрана с резултатите чрез DblClick върху отделен израз или дума
- Автоматизиран достъп до публикувани в световната мрежа дигитални копия и препоръчителни заглавия
За регистрираните читатели - Моята библиотека
- Достъп до личен читателски картон с информация за заета литература
- Възможност за online презаписване на заета литература
- Възможност за online запазване на литература и проследяване изпълнението на заявката
- Възможност за контролиран достъп до дигитални копия
- Възможност за online заявяване на услуги и проследяване състоянието на заявките (принтиране, копиране, сканиране... отворен набор от услуги)
- Възможност за изграждане на собствени виртуални колекции от книги (виртуални рафтове). Читателски дневници
- Възможност за коментари и рейтинги на книгите в каталога
- Достъп до актуални топ листи на книги - най-четени заглавия, автори...
- Достъп до подготвени в библиотеката списъци с препоръчителна литература, отговарящи на профила на читателя напр. материали за ученици и студенти

С i-Lib са реализирани множество on-line каталози, сред които каталозите на Столична библиотека (http://ilib.libsofia.bg ), Медицински университет Плевен (http://ilib.mu-pleven.bg), Българска академия на науките "Виртуална библиотека Иван Шишманов" (http://bglit.org)


Material type icons by the Bridge Material Type Icons Project