Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене: "Всички"=добитък$
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
 Екземпляри: 2
Книга
Колективен автор: Военно министерство. Генерален щаб
Подзаглавни данни: Към 1 ян. 1888 година
Авторска отговорност: Военно министерство. Генерален щаб
Година на издаване: 1890
Издателство: Военно министерство;София; Печатница К. Т. Кушлев;София
Страници: 166 с.
Език: бълг.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010000071
 
 Екземпляри: 3
Книга
Колективен автор: Българско княжество. Статистическо бюро; Национален статистически институт
Подзаглавни данни: на 1 ян. 1893
Авторска отговорност: Българско княжество. Статистическо бюро
Година на издаване: 1894
Издателство: Статистическо бюро;София; Държавна печатница;София
Страници: 462 с.
Език: бълг.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010000118
 
 Екземпляри: 4
Книга
Колективен автор: Княжество България. Дирекция на статистиката; Principaute de Bulgarie. Direction de la statistique; Национален статистически институт
Паралелено заглавие: Resultats du recensement du betail, des oiseaux de basse-cour, des chars et des outils et machines agricoles dans la principaute de Bulgarie au decembre 1900
Подзаглавни данни: Кн. I -II
Авторска отговорност: Княжество България. Дирекция на статистиката Principaute de Bulgarie. Direction de la statistique
Година на издаване: 1906
Издателство: Дирекция на статистиката;София; Печатница Т. Пеев;София
Страници: 845 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010000256
 
 Екземпляри: 3
Книга
Колективен автор: Царство България. Главна дирекция на статистиката; Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique; Национален статистически институт
Паралелено заглавие: Resultats du recensement du betail, des oiseaux de basse-cour, des chars et des outils et machines agricoles dans le Royaume de Bulgarie au 31 decembre 1905
Авторска отговорност: Царство България. Главна дирекция на статистиката Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique
Година на издаване: 1910
Издателство: Главна дирекция на статистиката;София; Държавна печатница;София
Страници: 18 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010000338
 
 Екземпляри: 3
Книга
Колективен автор: Царство България. Главна дирекция на статистиката; Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique; Национален статистически институт
Паралелено заглавие: Resultats du recensement du betail, des oiseaux de basse-cour, des ruches avec abeilles, des chars et des outils et machines agricoles dans le Royaume de Bulgarie au 31 decembre 1905
Подзаглавни данни: По общини и населени места
Авторска отговорност: Царство България. Главна дирекция на статистиката Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique
Година на издаване: 1912
Издателство: Главна дирекция на статистиката;София; Държавна печатница;София
Страници: 512 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010000408
 
 Екземпляри: 3
Книга
Колективен автор: Царство България. Главна дирекция на статистиката; Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique; Национален статистически институт
Паралелено заглавие: Resensement du betail et des oiseaux de basse-cour, des ruches a abeilles, moyens de transport et des outils et machines agricoles dans le Royaume de Bulgarie au 31 decembre 1920
Подзаглавни данни: Кн. II. Резултати по общини и населени места
Авторска отговорност: Царство България. Главна дирекция на статистиката Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique
Година на издаване: 1924
Издателство: Главна дирекция на статистиката;София; Държавна печатница;София
Страници: 288 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010000598
 
 Екземпляри: 3
Книга
Колективен автор: Царство България. Главна дирекция на статистиката; Royaume de Buldarie. Direction generale de la statistique; Национален статистически институт
Паралелено заглавие: Recensement du betail et des oiseaux de basse-cour, des ruches d'abeilles et des moyens de transport dans le Royaume de Bulgarie au 31 decembre 1926
Подзаглавни данни: Общи резултати
Авторска отговорност: Царство България. Главна дирекция на статистиката Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique
Година на издаване: 1930
Издателство: Главна дирекция на статистиката;София; Държавна печатница;София
Страници: 21 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010000845
 
 Екземпляри: 3
Книга
Колективен автор: Царство България. Главна дирекция на статистиката; Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique; Национален статистически институт
Паралелено заглавие: Resensement du betail et des oiseaux de basse-cour, des ruches a abeilles, moyens de transport et des outils et machines agricoles dans le Royaume de Bulgarie au 31 decembre 1920
Подзаглавни данни: Кн. I. Общи резултати
Авторска отговорност: Царство България. Главна дирекция на статистиката Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique
Година на издаване: 1924
Издателство: Главна дирекция на статистиката;София; Държавна печатница;София
Страници: 19 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010010470
 
 Екземпляри: 2
Книга
Колективен автор: Царство България. Главна дирекция на статистиката; Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique; Национален статистически институт
Паралелено заглавие: Recensement du betail et des oiseaux de basse-cour, des abeilles, des chars et des outils et machines agricoles du Royaume de Bulgarie au 31 decembre 1910
Подзаглавни данни: Книга I. Общи резултати
Авторска отговорност: Царство България. Главна дирекция на статистиката Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique
Година на издаване: 1918
Издателство: Главна дирекция на статистиката;София; Държавна печатница;София
Страници: 18 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010010471
 
 Екземпляри: 3
Книга
Колективен автор: Царство България. Главна дирекция на статистиката; Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique; Национален статистически институт
Паралелено заглавие: Recensement du betail et des oiseaux de basse-cour, des abeilles, des chars et des outils et machines agricoles du Royaume de Bulgarie au 31 decembre 1910
Подзаглавни данни: Книга II. Резултати по общини и населени места
Авторска отговорност: Царство България. Главна дирекция на статистиката Royaume de Bulgarie. Direction generale de la statistique
Година на издаване: 1922
Издателство: Главна дирекция на статистиката;София; Държавна печатница;София
Страници: 125 с.
Език: бълг.; фр.
Сигнатура: 11.1/ХР1
ID: NSI010010472
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):