Резултати от преброяване на добитъка, домашните птици, колата и земледелческите оръдия и машини в княжество България на 31 декември 1900 - Кн. I -II
Resultats du recensement du betail, des oiseaux de basse-cour, des chars et des outils et machines agricoles dans la principaute de Bulgarie au decembre 1900 - I-II Livraison
Година на издаване: 1906 г.
Език: български
Сигнатура: 11.1/ХР1
Виж още за: