Резултати от преброяване на сградите в Царство България - на 31 декември 1905 : По общини и населени места
Resultats du recensement des batiments dans le Royaume de Bulgarie - au 31 decembre 1905
Година на издаване: 1911 г.
Език: български
Сигнатура: 22.1.1905/ХР1
Виж още за: