Резултати от преброяване на сградите в Царство България на 31 декември 1910 г. - По общини и населени места.
Resultats du recensement des batiments dans le Royaume de Bulgarie au 31 Decembre 1910 - Par communes et localites.
Година на издаване: 1914 г.
Език: български
Сигнатура: 22.1.1910/ХР1
Виж още за: