Преброяване на добитъка и на домашните птици, кошерите с пчели, превозните средства и земеделските оръдия и машини в Царство България на 31 декември 1920 год. - Кн. II. Резултати по общини и населени места
Resensement du betail et des oiseaux de basse-cour, des ruches a abeilles, moyens de transport et des outils et machines agricoles dans le Royaume de Bulgarie au 31 decembre 1920 - Vol. 2. Resultats par communes et localites
Година на издаване: 1924 г.
Език: български
Сигнатура: 11.1/ХР1
Виж още за: