Преброяване на добитъка и на домашните птици, пчелите, колата и земеделските оръдия и машини в Царство България на 31 декември 1910 - Книга II. Резултати по общини и населени места
Recensement du betail et des oiseaux de basse-cour, des abeilles, des chars et des outils et machines agricoles du Royaume de Bulgarie au 31 decembre 1910 - Volume II. Resultates par communes et localites
Година на издаване: 1922 г.
Език: български
Сигнатура: 11.1/ХР1
Виж още за: