Резултати от преброяване на сградите в Царство България на 31 декември 1910 г. - По общини и населени места.
Resultats du recensement des batiments dans le Royaume de Bulgarie au 31 Decembre 1910 - Par communes et localites.
Year published: 1914 y.
Language: български
Signature: 22.1.1910/ХР1
See more about the: