Информацията е достъпна в библиотеката на НСИ и в Териториалните статистически бюра. Можете да разгледате материала по страници от линка ПРЕЛИСТВАНЕ.